Erfgoedloket

Adviseren en informeren

Eén van de taken van de IOED Bosland is het adviseren van gemeentebesturen, particulieren of andere erfgoedactoren. Dit doen we door het uitschrijven van een vrijblijvend advies of preadvies. Hier gaat altijd een plaatsbezoek aan vooraf waarbij de erfgoedwaarden worden vastgesteld. Daarnaast doen we ook aan informeren over onroerend erfgoed. 

Ondersteunen

De IOED Bosland wilt actief meebouwen aan een onroerend erfgoedbeleid op maat van
elke gemeente. De lokale en bovenlokale beleidsvisies moeten versterkt worden door
de ondersteuning van de IOED Bosland

Sensibiliseren

Tot slot zet de IOED Bosland zich ook in op communiceren en sensibiliseren. Een
goede publiekswerking in samenwerking met lokale diensten, erfgoedverenigingen en
vrijwilligers kan het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten

Inventariseren

Een IOED is in de eerste plaats een kenniscentrum die kennis  ter beschikking stelt van de gemeentebesturen, maar ook van eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed en van het brede publiek. De IOED staat in voor het inventariseren van erfgoed in Bosland in samenwerking met lokale diensten, erfgoedverenigingen en vrijwilliger.

Archeologisch erfgoed

Archeologisch erfgoed is enorm verscheiden. Een deel ervan zijn voorwerpen die al opgegraven zijn en bewaard, onderzocht en tentoongesteld. Het grootste deel van het archeologisch erfgoed bevindt zich nog steeds onder de grond of in het landschap. Het zijn niet enkel objecten, maar ook sites en vindplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn celtic fields, grafheuvels, urnengrafvelden..

Bouwkundig erfgoed

Bij bouwkundig erfgoed denken we meestal aan kerken, kloosters, kastelen, hoeves en huizen. Naast individuele bouwwerken omvat het ook sites die architecturaal of ruimtelijk een geheel vormen zoals dorpen, begraafplaatsen, etc

Landschappelijk erfgoed

Een landschap is een gebied dat uiterlijk en ruimtelijk een geheel vormt. Landschappen zijn een belangrijke getuige van onze culturele en economische geschiedenis. Net als bij het bouwkundig erfgoed kan het gaan om gehelen (graslanden, bossen, parken, wegen, rivieren,..), maar ook om individuele landschapselementen (bomen, hagen,..). 

IOED Bosland

Nog meer weten? Bekijk dan zeker onze folder.