In Hechtel-Eksel is in 2022 de begraafplaats opnieuw ingericht met groene zones, rustplekken en meer ruimte. IOED Bosland heeft een inventaris opgemaakt van het funerair erfgoed en de gemeente ondersteund door een selectie te maken van de graven met erfgoedwaarden, informatie te geven over het onderhoud en behoud van deze graven. Als afsluiting van het project zal samen met het 4e leerjaar van de gemeentelijke basisschool een jong redt oud project georganiseerd worden.

In Jong redt Oud steken de kinderen de handen uit de mouwen en helpen ze mee met de restauratie, het onderhoud en de ontsluiting van het onroerend erfgoed in hun buurt. Door hen nauw te betrekken, hen de verhalen achter het erfgoed te laten ontdekken én hen (gedeeltelijk) de verantwoordelijkheid in handen te geven, leren ze de waarde kennen van erfgoed. Zo zorgen zij er mee voor dat het Limburgse onroerend erfgoed kan doorgegeven worden aan de volgende generaties.

Praktisch

  • In de week van 6 tot 10 november 2023 zullen we samen met de leerlingen werken rondom funerair erfgoed: wat is dat, hoe gedragen we ons op een kerkhof, wat kan je leren van de graven, hoe onderhouden we de graven,…..